Co się z dużej ilości neutrofili oznacza?

Może lekarz wspomniał kiedyś, że masz dużą liczbę neutrofilów. Albo przyjrzał się swoimi wynikami laboratoryjnymi i wskazano, że masz dużą liczbę neutrofilów. Być może po prostu słyszał rachunku gdzieś. Niezależnie od tego jest, trzeba się zastanawiać: "Co oznacza wysoka liczba neutrofilów na myśli?" Cóż, nie ma potrzeby, aby zdołał się nawet już o tym; Ten fragment pomoże Ci zrozumieć, co oznacza, że ​​oświadczenie, jej skutki i rozwiązania.

Przed wyruszeniem na co liczy się wysoki neutrofili średnie; ważne jest, aby zrozumieć, co dokładnie są neutrofile. Stanowią one rodzaj białych krwinek, stwierdzaną we krwi ludzkiej i są bardzo ważne w utrzymaniu osoba immunologicznego i ochronę przed infekcjami. W rzeczywistości stanowią około 50-75% wszystkich białych ciałek krwi w organizmie człowieka. Zwykle znajdują się one w obiegu krwi, ale w przypadku wystąpienia zakażenia w organizmie (w szczególności, czy wywołane przez bakterie) migrują poprzez chemotaksji dla zmienionych zapalnie obszarów poprzez przejście przez ściany naczyń krwionośnych 'i sąsiedniej tkanki. Działają one w celu złagodzenia stanu zapalnego i są głównymi składnikami ropy nadając mu kolor żółty.

W normalnych okolicznościach, liczba krwinek białych obojętnochłonnych we krwi powinno wynosić pomiędzy 2,5 i 7,5 x 109 na litr. Czasami jednak liczba ta jest zbyt niska lub zbyt wysoka i jest powodem do niepokoju Healthwise. Gdy ilość przekracza poza górnej granicy, to jest wtedy, gdy liczba neutrofili o wysokiej podano. Ale co ma wysoki neutrofili Liczba myśli?

Neutrofile są wytwarzane w szpiku kostnym w ciele ludzkim, w których niektóre są przechowywane przez uzupełnianie. Gdy występuje infekcja w organizmie człowieka, zbiorniki granulocytów obojętnochłonnych w szpiku kostnym wzywa się w celu uwolnienia więcej komórek w strumieniu krwi. Raz w krwiobiegu, wyzwalacz z obszaru dotkniętego powoduje neutrofile migrować do obszaru, gdzie pochłonie patogenu poprzez fagocytozę. Posiadanie wielu neutrofile we krwi wskazuje zatem na istnienie problemu, który wywołuje odpowiedź immunologiczną (uwalnianie neutrofilów) wystąpić. Uwalnia ciało jak najwięcej na tym terenie w próbie ograniczenia problemu prowadzącą do dużej liczby obserwowany za pomocą różnych technik laboratoryjnych.

Jakie są niektóre z wyzwalaczy, które mogą powodować poziom neutrofili podnieść? Najbardziej oczywistym i częstą przyczyną jest ostrą infekcją bakteryjną, która wymaga natychmiastowego działania powodując napływ tych komórek do krwi w szpiku kostnym. Stres fizyczny ze względu na uciążliwy wykonywania lub ciąży może również prowadzić do morfologii krwi wysoki neutrofili. Po osiągnięciu tkanek, te neutrofile umrzeć i uwalniają glukozę noszą w ich dostarczaniu energii w dotkniętych obszarach. Przewlekłe zapalenie stymuluje uwalnianie neutrofili w próbie do czynienia ze stanem zapalnym, a nawet dalsze uwalnianie komórek odpornościowych zauważyć w takich infekcji. Niektóre stany związane z wysokimi liczby neutrofilów należą nowotwory, niedokrwistość hemolityczna, niewydolność nerek, zapalenie stawów, metaplazja czerwienica prawdziwa i innych. Niektóre leki mają tendencję do powodować podwyższony poziom zbyt krążących neutrofilów.

Tak, należy liczyć posiadające wysoki neutrofili martwić? To wskazuje, że organizm posiada doskonałą odporność i skutecznie chroni cię. Wysoki poziom spadnie z prostego ataku leków oraz jako infekcja zostanie wyjaśniona też.